English
Последвайте ни: Facebook Twitter RSS
Меню Търсене
Извънредни новини
Начало Лайфстайл Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. нараства с 13.7 на сто, а разходът - с 10.7 на сто

Лайфстайл

Добави коментар

Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. нараства с 13.7 на сто, а разходът - с 10.7 на сто

През 2019 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 6 592 лв. и нараства с 9.6 на сто спрямо 2018 година. През миналата година българските домакинства са изразходвали 6 214 лв. средно на човек, което е със 7.7 на сто повече в сравнение с 2018 година. За периода 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти. Това показват данни на Националния статистически институт.
За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 1.8 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 6.3 на сто през 2019 г. в сравнение с 2018 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2019 г. спрямо 2011 г. - 158.8 на сто. / Реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефилират със средногодишните индекси на потребителските цени/
През периода 2010 - 2019 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство: доходът от работна заплата през 2019 г. е 3 731 лв. и се увеличава с 11.8 на сто спрямо 2018 г., а нарастването му в сравнение с 2010 г. е 2 пъти; доходите от пенсии за последната година са 1 801 лева. Те нарастват с 9.5 на сто спрямо 2018 г. и с 59.7 на сто в сравнение с 2010 година; доходите от самостоятелна заетост през 2019 г. са 421 лв. или почти без промяна в сравнение с 2018 г., и нарастват с 84.6 на сто спрямо 2010 година; доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 56 лв. и намалява спрямо 2018 г. с 20 на сто, а в сравнение с 2010 г. намалението е 28.2 на сто; доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2019 г. са 194 лева. Те нарастват с 24.4 на сто спрямо 2018 г. и с 57.7 на сто спрямо 2010 година.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2019 г. той е 56.6 на сто, което е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2018 г. и с 5.7 процентни пункта спрямо 2010 година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 30.2 на сто от общия доход на домакинствата през 2019 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 27.3 на сто, който е без промяна спрямо 2018 г. и с 3.6 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 година.
През 2019 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.4 на сто и намалява с 0.6 процентни пункта в сравнение с 2018 г., но нараства с 0.1 процентни пункта спрямо 2010 година. Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.9 на сто и намалява спрямо 2018 г. с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2010 г. намалението е с 1.2 процентни пункта.
Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85.8 на сто през 2010 г. на 81.5 на сто през 2019 година. През периода 2010 - 2019 г. по групи разходи се наблюдават следните промени по отношение на: изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2019 г. са 1 833 лв. средно на човек от домакинство, или с 6.9 на сто повече спрямо 2018 г. и с 50.4 на сто в сравнение с 2010 година; разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 067 лева. В сравнение с 2018 г. нарастват с 4.9 на сто, а спрямо 2010 г. се увеличават с 83.6 на сто; за здравеопазване през 2019 г. cа изразходвани 386 лв. - с 23.3 на сто повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година; за транспорт и съобщения през 2019 г. са похарчени 730 лв., което е с 9.4 на сто повече от 2018 г. и над 2 пъти спрямо 2010 година; през последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на човек от домакинство са в размер на 820 лв. и се увеличават с 11.1 на сто в сравнение с 2018 г., а спрямо 2010 г. нарастват над 3 пъти.


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар


архив